Muurschilderingen

Project Achterkanten Winkeldijken (Muurschilderingen)

Vanuit het college en de raad is het verzoek gekomen om een daadwerkelijke projectmatige aanpak van de achterkanten winkeldijk op te stellen. De werkgroep vastgoed van het centrummanagement heeft zich hierover gebogen en komt met het volgende plan. Op hoofdlijnen is deze aanpak ook met de verschillende fractievoorzitters afgestemd.

Probleem

De ‘achterkanten’ van winkeldijken hebben een slechte uitstraling en hebben derhalve een negatieve invloed op bezoekers en mogelijke bezoekers van het centrum van Oud-Beijerland. Voorbij rijdende bezoekers in Oud-Beijerland worden eerder afgeschrokken door deze uitstraling. Dit heeft enkele redenen zoals ook geschetst in de analyse door RoosRos. Veel panden hebben dichtgetimmerde ramen, onderhoud is niet overal even goed bijgehouden en bovendien veel gesloten of ook wel blinde muren. Dit geeft een onaangenaam gevoel. Hoewel er ook behoorlijk wat panden rijk gedetailleerd zijn en een mooie architectuur hebben, komt dit nog nauwelijks tot uiting. Op dit moment sluit de uitstraling niet aan bij de uitstraling en het gevoel dat de rest van het centrum zoals o.a. de winkeldijken, het marktplein en de Voorstraten ons geeft.

Doel

Het doel is een zichtbare verbetering van de beeldkwaliteit van de achterzijde winkeldijken. Dit om de achterkanten een uitstraling te geven die aansluit bij de rest van het centrum. En waardoor voorbijgangers worden uitgenodigd om ons centrum daadwerkelijk te bezoeken.

Wat gaan we doen

Samen met de architect is een totaalbeeld in kaart gebracht wat de huidige status is en waar het bij 100% doorvoeringen van verbeteringen naartoe zou kunnen en moeten gaan. Per pand is bekeken welke realistisch haalbare verbeteringen er toegepast moeten worden, rekening houdend met het totaalbeeld. Op deze manier ontstaat er ook een beeld over de gehele verbetering en meerwaarde. Bij de analyse is gelet op haalbaarheid, samenhang en significante verbeteringen. Door het van te voren bepalen van welke panden welke maatregelen nodig hebben, ontstaat er een totaalplan waarmee we een significant verschil kunnen maken in de beeldkwaliteit van ons centrum. Een heel belangrijk onderdeel hiervan zijn muurschilderingen (murals) aanbrengen op 'blinde' muren, dat zijn muren waar heel weinig tot geen ramen in zetten. Deze muren hebben een blokkerend effect en zijn beeld bepalend voor de achterkanten van de dijken. Op deze pagina geven informatie over de stand van zaken en achtergrond van deze muurschilderingen. 

De muurschilderingen zullen worden aangebracht door kunstenaars die zowel nationaal als internationaal gewaardeerd worden voor hun werk met muurschilderingen. Muurschilderingen of murals komen voort uit streetart. Wij vinden de term streetart niet de dekking laden voor deze kunstwerken. De muurschilderingen die op deze muren komen worden in opdracht gemaakt. Ze hebben een doel en er wordt in samenwerking met de kunstenaars gekeken hoe deze ontwerpen eruit moeten komen te zien. De kunstenaars krijgen dus niet volledig de vrije hand. Wij zijn van mening dat deze beeldbepalende muren moeten worden beschilderd met muurschilderingen die aansluiten bij de dan van Oud-Beijerland en ons centrum. 

In november van 2016 verwachten wij dat de eerste muurschildering is gerealiseerd. De kunstenaars Super A (Stefan Thelen uit Goes) en ZenkOne (Robin Nas uit Breda) zullen deze muurschildering maken. Stefan en Robin hebben samen of alleen muurschilderingen gemaakt in o.a. Berlijn, Genk, Hasselt, Oslo, Helsinki, Luxemburg, Antwerpen, Goes, Eindhoven, Amsterdam en noem maar op. Kunstenaars die vrij werk maken, maar ook vaak in opdracht zoals in dit geval. 

Op deze pagina zullen wij de ontwikkelingen laten zien met betrekking tot de muurschilderingen op de achterkanten van enkele panden aan de winkeldijken.

Resultaat eerste muurschildering (mural) op achterkant Oostdijk 49 
Titel: Lamoraal van Egmont, stichter van Oud-Beijerland

Kunstenaars: Super A (Stefan Thelen) en ZenkOne (Robin Nas)

Onderwerp: 

'En ik doop het gebied… Beijerland!'

Hoe Oud-Beijerland aan haar naam komt? Daarvoor moeten we terug naar de zestiende eeuw. In 1531 erft Lamoraal van Egmont een gedeelte van de erfpacht over de heerlijkheid Putten, waar het latere Oud-Beijerland een deel van is. Lamoraal is van hoge komaf: zijn moeder is verwant aan keizer Karel V, de vader van Philips II. In 1557 begint Lamoraal van Egmont met de bedijking van het gebied dat later Oud-Beijerland word. Hij noemt het nieuwe bedijkte gebied naar zijn echtgenote, Sabina van Beieren. In 1559 koopt hij de erfpacht af van de Spaanse koning Philips II en wordt hij Heer van Beijerland. Als hij lid is van de Raad van State (met Willem van Oranje en de graaf van Horn), komt hij in conflict met de Spaanse koning over de vrijheid van godsdienst. Lamoraal van Egmont en de graaf van Horn worden gevangen genomen. Na een oneerlijk proces worden beiden p 5 juni 1568 onthoofd op de Markt in Brussel. Nog meer historie is er te zien in deze 'mural art': de Scheepmakershaven waar vroeger schepen werden gebouwd, de stoomtram over de dijk, de molen aan het eind van de Molendijk en het hotel aan het Marktplein.

Muurschildering

Muurschildering 2

Muurschildering 4

Muurschildering 5

Tweede muurschildering op de achterkant van Molendijk 22

Titel: Hans de Liefde, 

Kunstenaars: Super A (Stefan Thelen) en ZenkOne (Robin Nas)

Onderwerp:

Officieel was hij gymleraar. Maar in werkelijkheid was Hans de Liefde de man die 'half' Oud-Beijerland aan het sporten kreeg. In de jaren vijftig is hij degene die de Hoeksche Waard laat kennismaken met sporten die er nog onbekend zijn. Sporten zoals hockey, basketbal, volleybal en korfbal. Maar waar de meeste inwoners Hans de Liefde van kennen, is het zwemmen. Hij gaf zwemonderwijs bij De Oude Tol, in het koude Spuiwater. Hij begon er in 1950 mee, tweemaal op een dag. Pas toen het dorp een buitenbad kreeg, eindigden de zwemlessen in het Spui.

Ook hielp Hans de Liefde – fysiotherapeuten waren er nog niet – mensen met een bewegingsbeperking om te leren lopen, op verzoek van huisartsen. In 1982 gaat hij met pensioen, na een leven waarin sport altijd centraal heeft gestaan. Ook voor hemzelf: hij deed aan korfbal en turnen. Lang heeft Hans de Liefde niet van zijn pensionering mogen genieten. Hij is pas 68 als voor hem het allerlaatste fluitsignaal klinkt, in 1988. Een man met een centrale positie in het dorp: daarom eren wij hem met een afbeelding waarin ook het centrum van Oud-Beijerland is terug te zien: het Marktplein met terrassen, met zicht op het Oude Raadhuis uit 1622.

Derde muurschildering op de achterkant van Oostdijk 1a

Titel: Moderne Sabine van Beieren 

Kunstenaars: Super A (Stefan Thelen) en ZenkOne (Robin Nas)

Onderwerp:

Hoe zouden we haar nu noemen? Een beauty queen? Kunstenaars Stefan Thele en Robin Nas hebben Sabina van Beieren (1528-1578) afgebeeld zoals ze er nu uit zou zien: de moderne Sabina van Beieren. Deze huidige versie staat voor een sterke, grootmoedige, moderne vrouw. Sabina van Beieren trouwde al op haar zestiende met de stichter van Oud-Beijerland: Lamoraal van Egmont. Samen met hem kreeg Sabina twaalf kinderen. We herinneren Sabina van Beieren als de vrouw die Beijerland haar naam zou geven. Ze zou er ongetwijfeld trots op zijn om voort te leven in de Hoeksche Waard. In een gebied zo rijk aan groen en water, waar het nu nog steeds niet moeilijk is om voor te stellen hoe de wereld er toen moet hebben uitgezien. Met bomen vol bloesem, eeuwig groene weiden en sloten met kabbelend water. En met bomen, kreken en grienden die zo kenmerkend zijn voor het uitgestrekte polderlandschap. Het is de Hoeksche Waard die op deze muurschildering te zien is – en die hopelijk over vijf eeuwen nog nét zo groen is.

Deze muurschildering of 'mural' is er één van een reeks muurschilderingen in het centrum. Ze zijn gemaakt in opdracht van Centrummanagement en van de gemeente Oud-Beijerland. De kunstwerken zijn onderdeel van een project om de achterkant van de winkeldijken meer uitstraling mee te geven en beter te laten aansluiten op het sfeervolle centrum. De schilderingen zijn van de hand van Stefan Thelen (Super A) en Robin Nas (ZenkOne). Deze kunstenaars worden internationaal gewaardeerd. Ze hebben murals gemaakt in bijvoorbeeld Berlijn, Genk, Helsinki, Eindhoven, Antwerpen en Oslo. Aan de hand van een samen ontwikkeld digitaal ontwerp is het uiteindelijke kunstwerk vervaardigd met verfspuitbussen.

Video van het eerste resultaat